Heavy Rail

Sắp xếp:


P60KG

Type: P60KG Rail Material: U71Mn Weight: 60.640kg/m Length: 12.5-25m Standard: GB2585-2007 Heavy rail

P50KG

Type: P50KG Rail Material: U71Mn Weight: 51.514kg/m Length: 12.5-25m Standard: GB2585-2007 Heavy rail

P43KG

Type: P43KG Rail Material: U71Mn Weight: 44.653kg/m Length: 12.5-25m Standard: GB2585-2007 Heavy rail

P38KG

Type: P38KG Rail Material: U71Mn Weight: 38.733kg/m Length: 12.5-25m Standard: GB2585-2007 Heavy rail

Hiển thị 1 - 4 / 4 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng