Light Rail

Sắp xếp:


30KG RAIL

Type: 30KG Rail Material: Q235B/55Q Weight: 30.1kg/m Length: 6-12m Standard: GB11264-89/YB222-63

24KG RAIL

Type: 24KG Rail Material: Q235B/55Q Weight: 24.46kg/m Length: 6-12m Standard: GB11264-89/YB222-63

22KG RAIL

Type: 22KG Rail Material: Q235B/55Q Weight: 22.3kg/m Length: 6-12m Standard: GB11264-89/YB222-63

18KG RAIL

Type: 18KG Rail Material: Q235B/55Q Weight: 18.06kg/m Length: 6-12m Standard: GB11264-89/YB222-63

15KG RAIL

Type: 15KG Rail Material: Q235B/55Q Weight: 15.2kg/m Length: 6-12m Standard: GB11264-89/YB222-63

8KG RAIL

Type: 8KG Rail Material: Q235B Weight: 8.42kg/m Length: 6-12m Standard: GB11264-89/YB222-63

12KG RAIL

Type: 12KG Rail Material: Q235B/55Q Weight: 12.2kg/m Length: 6-12m Standard: GB11264-89/YB222-63

Hiển thị 1 - 7 / 7 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng