JIS Standard Rail

Sắp xếp:


CR100

Type: CR100 Material: U71Mn Weight: 100,2kg/m Length: 10-12m Standard: JIS E1103-93/JI SE1101-93

CR73

Type: CR73 Material: U71Mn Weight: 73,3kg/m Length: 10-12m Standard: JIS E1103-93/JI SE1101-93

JIS 50N

Type: JIS 50N Material: U71Mn Weight: 50,4kg/m Length: 10-25m Standard: JIS E1103-93/JI SE1101-93

JIS 37KG

Type: JIS 37KG Material: U71Mn Weight: 37,2kg/m Length: 10-25m Standard: JIS E1103-93/JI SE1101-93

JIS 30KG

Type: JIS 30KG Material: 55Q Weight: 30,1kg/m Length: 9-10m Standard: JIS E1103-93/JI SE1101-93

JIS 22KG

Type: JIS 22KG Material: 55Q Weight: 22,3kg/m Length: 9-10m Standard: JIS E1103-93/JI SE1101-93

JIS 15KG

Type: JIS 15KG Material: 55Q Weight: 15,2kg/m Length: 9-10m Standard: JIS E1103-93/JI SE1101-93

Hiển thị 1 - 7 / 7 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng