DIN Standard Rail

Sắp xếp:


RAIL A150

Type: A150 Rail Material: 900A Weight: 150.3kg/m Length: 10-12m Standard: DIN536

RAIL A120

Type: A120 Rail Material: 900A Weight: 100kg/m Length: 10-12m Standard: DIN536

RAIL A100

Type: A100 Rail Material: 900A Weight: 74.3kg/m Length: 10-12m Standard: DIN536

RAIL A75

Type: A75 Rail Material: 700/900A Weight: 56.2kg/m Length: 10-12m Standard: DIN536

RAIL A65

Type: A65 Rail Material: 700/900A Weight: 43.1kg/m Length: 10-12m Standard: DIN536

RAIL A55

Type: A55 Rail Material: 700/900A Weight: 31.8kg/m Length: 10-12m Standard: DIN536

RAIL A45

Type: A45 Rail Material: 700/900A Weight: 22.1kg/m Length: 10-12m Standard: DIN536

Hiển thị 1 - 7 / 7 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng