THÉP RAY

Sắp xếp:


24KG RAIL

Type: 24KG Rail Material: Q235B/55Q Weight: 24.46kg/m Length: 6-12m Standard: GB11264-89/YB222-63

22KG RAIL

Type: 22KG Rail Material: Q235B/55Q Weight: 22.3kg/m Length: 6-12m Standard: GB11264-89/YB222-63

18KG RAIL

Type: 18KG Rail Material: Q235B/55Q Weight: 18.06kg/m Length: 6-12m Standard: GB11264-89/YB222-63

15KG RAIL

Type: 15KG Rail Material: Q235B/55Q Weight: 15.2kg/m Length: 6-12m Standard: GB11264-89/YB222-63

8KG RAIL

Type: 8KG Rail Material: Q235B Weight: 8.42kg/m Length: 6-12m Standard: GB11264-89/YB222-63

12KG RAIL

Type: 12KG Rail Material: Q235B/55Q Weight: 12.2kg/m Length: 6-12m Standard: GB11264-89/YB222-63

CR100

Type: CR100 Material: U71Mn Weight: 100,2kg/m Length: 10-12m Standard: JIS E1103-93/JI SE1101-93

CR73

Type: CR73 Material: U71Mn Weight: 73,3kg/m Length: 10-12m Standard: JIS E1103-93/JI SE1101-93

JIS 50N

Type: JIS 50N Material: U71Mn Weight: 50,4kg/m Length: 10-25m Standard: JIS E1103-93/JI SE1101-93

JIS 37KG

Type: JIS 37KG Material: U71Mn Weight: 37,2kg/m Length: 10-25m Standard: JIS E1103-93/JI SE1101-93

JIS 30KG

Type: JIS 30KG Material: 55Q Weight: 30,1kg/m Length: 9-10m Standard: JIS E1103-93/JI SE1101-93

JIS 22KG

Type: JIS 22KG Material: 55Q Weight: 22,3kg/m Length: 9-10m Standard: JIS E1103-93/JI SE1101-93

Hiển thị 13 - 24 / 29 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng