THÉP RAY

Sắp xếp:


QU120

Type: QU120 Rail Material: U71Mn Weight: 118.1kg/m Length: 12m Standard: YB/T5055-93

QU100

Type: QU100 Rail Material: U71Mn Weight: 88.96kg/m Length: 12m Standard: YB/T5055-93

QU80

Type: QU80 Rail Material: U71Mn Weight: 63.69kg/m Length: 12m Standard: YB/T5055-93

QU70

Type: QU70 Rail Material: U71Mn Weight: 52.8kg/m Length: 12m Standard: YB/T5055-93

30KG RAIL

Type: 30KG Rail Material: Q235B/55Q Weight: 30.1kg/m Length: 6-12m Standard: GB11264-89/YB222-63

24KG RAIL

Type: 24KG Rail Material: Q235B/55Q Weight: 24.46kg/m Length: 6-12m Standard: GB11264-89/YB222-63

22KG RAIL

Type: 22KG Rail Material: Q235B/55Q Weight: 22.3kg/m Length: 6-12m Standard: GB11264-89/YB222-63

18KG RAIL

Type: 18KG Rail Material: Q235B/55Q Weight: 18.06kg/m Length: 6-12m Standard: GB11264-89/YB222-63

15KG RAIL

Type: 15KG Rail Material: Q235B/55Q Weight: 15.2kg/m Length: 6-12m Standard: GB11264-89/YB222-63

8KG RAIL

Type: 8KG Rail Material: Q235B Weight: 8.42kg/m Length: 6-12m Standard: GB11264-89/YB222-63

12KG RAIL

Type: 12KG Rail Material: Q235B/55Q Weight: 12.2kg/m Length: 6-12m Standard: GB11264-89/YB222-63

CR100

Type: CR100 Material: U71Mn Weight: 100,2kg/m Length: 10-12m Standard: JIS E1103-93/JI SE1101-93

Hiển thị 1 - 12 / 22 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng